TGA 001

LA SCALA PENTATONICA

TGA 002

DIAGRAMMI & TABS

TGA 003

BASS TEORIA & TECNICA

TGA 004

TRIADI, ARPEGGI & SCALE

TGA 005

7 CORDE

TGA 006

THE SHRED GUIDE

TGA 007

PENTATONIC XXL

TGA 008

BASS: DIAGRAMMI & TAB 

TGA 009

LA SCALA MAGGIORE

TGA 010

GUITAR DAILY WORKOUT

TGA 011

METODO UKULELE

TGA 012

MANUALE CHITARRA BASE

TGA 013

ESSENTIAL GUITAR CONCEPTS

TGA 014

TECNICA: Alternate Picking & Legato